Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Naše optiky Vám ponúkajú možnosť vyšetrenia zrakovej ostrosti skúsenými diplomovanými optometristami. Spokojnosť našich zákazníkov je u Nás prvoradá, preto používame tie najmodernejšie vyšetrovacie metódy a špičkové optické prístroje. Za vyšetrenie zraku samozrejme ručíme, preto naši zákazníci si môžu byť istí, že ich sťažnosti so zrakom budú profesionálne vyriešené. Dĺžka vyšetrenia trvá približne 25-30 minút, pacienti sa môžu prihlásiť buď osobne v našich predajniach alebo aj cez naše telefónne č. Tornaľa: 0907 613 525, Rožňava: 0917 800 273
Všeobecný postup vyšetrenia zrakovej ostrosi: 1. Anamnéza – Dôležitou súčasťou vyšetrenia je získanie čo najviac užitočných údajov pre ďalši postup. 2. Vyšetrenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom 3. Vyšetrenie subjektívnej refrakcie pomocou digitálneho optotypu 4. Vyšetrenie predného segmentu oka 5. Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom. Sledovanie vnútroočného tlaku hrá veľkú rolu pri ochoreniach, ako napr. Zelený zákal.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Naše optiky Vám ponúkajú možnosť vyšetrenia zrakovej ostrosti skúsenými diplomovanými optometristami. Spokojnosť našich zákazníkov je u Nás prvoradá, preto používame tie najmodernejšie vyšetrovacie metódy a špičkové optické prístroje. Za vyšetrenie zraku samozrejme ručíme, preto naši zákazníci si môžu byť istí, že ich sťažnosti so zrakom budú profesionálne vyriešené. Dĺžka vyšetrenia trvá približne 25-30 minút, pacienti sa môžu prihlásiť buď osobne v našich predajniach alebo aj cez naše telefónne č. Tornaľa: 0907 613 525, Rožňava: 0917 800 273
Všeobecný postup vyšetrenia zrakovej ostrosi: 1. Anamnéza – Dôležitou súčasťou vyšetrenia je získanie čo najviac užitočných údajov pre ďalši postup. 2. Vyšetrenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom 3. Vyšetrenie subjektívnej refrakcie pomocou digitálneho optotypu 4. Vyšetrenie predného segmentu oka 5. Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom. Sledovanie vnútroočného tlaku hrá veľkú rolu pri ochoreniach, ako napr. Zelený zákal.
SlovakiaHungary