Prečo je pravidelná kontrola vnútroočného tlaku dôležitá?

Dnes by som chcela písať o očnej chorobe, o ktorej mnohí z Vás už určite počuli.

Podotýkam dôležitosť prevencie, lebo:

  •  jej výskyt bohužial nie je tak zriedkavý, ako si myslíme,
  •  táto choroba je extrémne zákerná,
  • 73 miliónov ľudí na zemi je postihnutých touto očnou chorobou, z ktorých približne 10% jej následkom aj oslepne na obe oči.

Jedná sa teda o zelený zákal, tj. glaukóm. Tento pojem vlastne neoznačuje iba jedinú chorobu, ale skôr skupinu ochorení. Má niekoľko typov, môže byť vrodená, môže sa rozvinúť v dôsledku iných ochorení očí a v mnohých prípadoch jej príčina zostáva neznámou.
V Európe sa najčastejšie vyskytuje tzv. glaukóm s otvoreným uhlom. Hlavná príčina vzniku tohto typu glaukómu je zvyčajne neznáma, ale dedičné faktory zohrávajú úlohu. Choroba je častejšia u ľudí starších ako 40 rokov, ale môže sa vyskytnúť aj v mladšom veku. Častejšie sa vyskytuje pritom u ľudí s krátkozrakosťou.

Druhá forma zeleného zákalu je glaukóm so zatvoreným uhlom, kedy komorový uhol uzatvorí nejaká tkanina, napr. dúhovka, a komorová voda sa neustále tvorí, ale odtek nie je možný. Môže sa vyvíjať akútne, to je tzv. galukómový záchvat. Typické príznaky tejto formy sú:  vnútroočný tlak náhle a výrazne stúpa, pacient sa sťažuje na bolesti hlavy, na bolesti okolo oka a čela, okolo svetelných zdrojov vidí farebné kruhy, zraková ostrosť klesá, pacient vidí zahmlene a môže sa vyskytnúť aj zvracanie. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutne potrebná. Choroba sa vyskytuje častejšie u ďalekozrakých.

Všetky typy však majú spoločné to, že na sietnici –  alebo presnejšie na periférii optického nervu – odumierajú bunky. Počet týchto buniek klesá aj fyziologicky  v zdravom oku, ale iba v takej malej miere, že nespôsobuje žiadne zhoršenie zraku. Následkom glaukómu však odumierajú tieto bunky oveľa rýchlejšie, čo vedie k poškodeniu zraku a vo vážnych prípadoch aj k slepote.

Považujem za dôležité zdôrazniť, že tieto zmeny sú nezvratné, to znamená, že tieto bunky nie sú schopné na regeneráciu, takže už vzniknuté poškodenie nie je možné odstrániť. Liečba preto trvá až do konca života pacienta, s cieľom zabrániť progresiu ochorenia.

Opäť treba upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie. Pri najčastejšom typu glaukómu (vyššie uvedený glaukóm s otvoreným uhlom) väčšina pacientov na začiatku nemá žiadne sťažnosti. Možno to je jeden z dôvodov, prečo sa v mnohých prípadoch diagnostizujú ochorenie až vtedy, keď osoba zažije značné zhoršenie zraku. V neskoršom stádiu, zorné pole sa postupne zužuje, až kým nakoniec zistíme, že vidíme len akokeby cez kľúčovú dierku.

Zdravý zrak

Videnie s glaukómom

Jedným z rizikových faktorov pri vzniku glaukómu je vysoký vnútroočný tlak. Keď je porušené odtekanie komorového moku, dôjde k nerovnováhe medzi produkciou a odtekaním. Tak sa tekutina hromadí v oku a tlak sa zvyšuje.

Očný tlak je merateľná hodnota, v dnešnej dobe môžeme ho ľahko, rýchlo a bez anestézie odmerať, je to bezbolestné, túto službu poskytujeme aj v našich optikách.

Tento skríningový test sa odporúča raz ročne urobiť, pretože v počiatočnom štádiu môžeme vylúčiť závažné ochorenie, keď ešte pacient nemá žiadne sťažnosti.

Tu by som rada poznamenala, že ak niekomu zistia vysoký vnútroočný tlak, ešte neznamená, že má zelený zákal. Okrem toho sa glaukóm môže vyvinúť aj pri normálnom vnútroočnom tlaku. Ďalšie diagnostické vyšetrenie sú preto potrebné na zistenie choroby: ako je vyšetrenie zorného pola  a očného pozadia.  Diagnóza choroby a terapia patria do kompetencie očných lekárov.

Zdroj: Süveges Ildikó: Szemészet

Edina Vozárik Oros